Nhân viên hành chính nhân sự

Công Ty TNHH Dược Phẩm Khổng Gia

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Quận 1