Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Đồng Nai, Khánh Hoà, Ninh Thuận

Nơi làm việc: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Ninh Thuận