Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Kon Tum, Gia Lai, Đak Nông)

Nơi làm việc: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng