Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Lương Cố Định 6 Triệu)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh