Nhân viên IT quản trị web, marketing

Công Ty TNHH Thương Mại TUẤN GIA MINH

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Quận 6