Nhân Viên Kinh Doanh

CTY TNHH IN BAO BI CHÂN THIỆN MỸ

Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh