Nhân viên kinh doanh

Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt

Nơi làm việc: Hà Nội - Ba Đình