Nhân Viên Kinh Doanh

Nơi làm việc: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế