NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG 8 TRIỆU + 10% HOA HỒNG

Công ty TNHH MTV G.A HOÀNG GIA PHÁT

Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh - Tân Bình