Nhân viên kinh doanh lương (8 triệu)

Công ty TNHH 1TV Hoàng Gia Phát GA.Q11B

Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh - Tân Bình