Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Đà Nẵng

Nơi làm việc: Đà Nẵng