Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh