Nhân Viên Kinh Doanh - Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh