Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh