Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội