Nhân Viên Kỹ Thuật Khai Thác Hầm Lò-Tập Đoàn Than-Khoáng Sản Việt Nam

Nơi làm việc: Bắc Cạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Toàn quốc