Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Tính

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh