Nhân Viên Lắp Đặt, Bảo Trì

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng