Nhân Viên Lắp Ráp Điện Tử Tại Quận 7

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai