Nhân Viên Nhân Sự - Văn Phòng

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh