NHÂN VIÊN PHỤC VỤ PART TIME

CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Quận 1