Nhân Viên Thiết Kế Bản Vẽ Viễn Thông (Netx - Cad)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh