Nhân Viên Thiết Kế Chế Tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ YẾN

Nơi làm việc: Hà Nội - Bắc Từ Liêm