Nhân Viên Trắc Địa / Trắc Đạc

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh