Nhân Viên Trắc Địa, Trắc Đạc Tại Vũng Tàu

Nơi làm việc: Bà Rịa-Vũng Tàu