Nhân Viên Văn Phòng Hành Chánh Tổng Hợp

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh