quản lý xuất nhập khẩu

công ty TNHH KG Vina Logistics

Nơi làm việc: Hà Nội - Cầu Giấy