Salesman - Nhãn Hàng Bia Heineken, Tiger, Larue - Đà Nẵng (Liên Chiểu-Hòa Vang-Cẩm Lệ)

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT

Nơi làm việc: Đà Nẵng