Senior Reporting Data Analyst (Business Intelligence Department)

Nơi làm việc :Hồ Chí Minh
Mức lương : 14 triệu Trình độ : Đại học Hạn nộp : 31/01/2017