[Sobitex] Nhân Viên Bán Hàng Thiết Bị Vệ Sinh Tại Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FUJIYAMA

Nơi làm việc: Đà Nẵng