Thư Ký Giám Đốc

Nơi làm việc :Hồ Chí Minh
Mức lương : 8 triệu Trình độ : Đại học Hạn nộp : 31/01/2017