Tư Vấn Viên - Chăm Sóc Khách Hàng

Công ty TNHH Đầu tư Donaland

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Quận 1