Tuyển KẾ TOÁN TRƯỞNG-KỂ TOÁN VIÊN

Công Ty Cổ Phần Liên Hiệp Xây Dựng Nông Thôn Miền Nam

Nơi làm việc: Hà Nội - Hai Bà Trưng