Tuyển nhân viên QC, KCS Thủy sản

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BẢO QUÝ

Nơi làm việc: Kiên Giang - Châu Thành