Tài Khoản VIP
Nâng cấp tin đặc biệt
Gói Up tin tự động

Gói VIP - Xem và lọc hồ sơ ứng viên

Bảng giá

Chọn giá hợp lý, không lo chi phí

VIP 1

Lượt xem hồ sơ mỗi tháng: 1000 lượt
Số tin đăng mỗi ngày: 5 tin
Tổng tin đăng hiển thị: 15 tin
Ưu đãi khi mua thêm 1000 lượt xem: Giảm 10%

Giá gói VIP 1

1 tháng
900.000 đ
3 tháng
1.200.000 đ
6 tháng
1.900.000 đ
12 tháng
3.000.000 đ
24 tháng
5.760.000 đ

VIP 2

Lượt xem hồ sơ mỗi tháng: 2200 lượt
Số tin đăng mỗi ngày: 10 tin
Tổng tin đăng hiển thị: 20 tin
Ưu đãi khi mua thêm 1000 lượt xem: Giảm 20%

Giá gói VIP 2

1 tháng
1.800.000 đ
3 tháng
2.400.000 đ
6 tháng
3.900.000 đ
12 tháng
6.000.000 đ
24 tháng
11.520.000 đ

VIP 3

Lượt xem hồ sơ mỗi tháng: 3600 lượt
Số tin đăng mỗi ngày: 15 tin
Tổng tin đăng hiển thị: 45 tin
Ưu đãi khi mua thêm 1000 lượt xem: Giảm 30%

Giá gói VIP 3

1 tháng
2.800.000 đ
3 tháng
3.600.000 đ
6 tháng
5.850.000 đ
12 tháng
9.000.000 đ
24 tháng
17.280.000 đ

VIP 4

Lượt xem hồ sơ mỗi tháng: 5300 lượt
Số tin đăng mỗi ngày: 20 tin
Tổng tin đăng hiển thị: 60 tin
Ưu đãi khi mua thêm 1000 lượt xem: Giảm 40%

Giá gói VIP 4

1 tháng
3.800.000 đ
3 tháng
4.800.000 đ
6 tháng
7.800.000 đ
12 tháng
12.000.000 đ
24 tháng
23.040.000 đ

VIP 5

Lượt xem hồ sơ mỗi tháng: 7200 lượt
Số tin đăng mỗi ngày: 25 tin
Tổng tin đăng hiển thị: 75 tin
Ưu đãi khi mua thêm 1000 lượt xem: Giảm 50%

Giá gói VIP 5

1 tháng
4.800.000 đ
3 tháng
6.000.000 đ
6 tháng
9.750.000 đ
12 tháng
15.000.000 đ
24 tháng
28.800.000 đ

So sánh tính năng

TIN ĐẶC BIỆT TIN THƯỜNG
Được hiển thị trên Slide Box ở Trang Chủ, Trang Ngành x Hiển thị bình thường trong trang danh sách tin đăng
Có gắn dấu sao nổi bật x Không có
Được đăng trên Fanpage Facebook x Không hỗ trợ
Hỗ trợ chạy Google Adwords và Facebook Ads (50% giá trị gói tin) x Không hỗ trợ
Ưu tiên hiển thị trên 5.000 site thành viên x Không hỗ trợ
Ưu tiên hiển thị trên 200 site đối tác cùng ngành x Không hỗ trợ
Ưu tiên kiểm duyệt x Duyệt tin bình thường
Có nhân viên CSKH riêng x Không hỗ trợ
Lượt xem cao từ 10 đến 30 lần tin đăng thường x Bình thường
Hiệu quả tuyệt vời x Bình thường

Bảng giá

Tin đặc biệt

5 Ngày
800.000 đ
10 Ngày
980.000 đ
20 Ngày
1.260.000 đ
30 Ngày
1.620.000 đ
60 Ngày
2.700.000 đ

So sánh tính năng

UP TIN TỰ ĐỘNG UP TIN THỦ CÔNG
Đặt lịch UP tin tự động không giới hạn x UP từng tin đăng cụ thể một cách thủ công
Không giới hạn số lần UP tin đăng trong một ngày x Không được up
Hệ thống sẽ tự động UP tin theo các khung thời gian cụ thể mà người dùng mong muốn mà không cần phải thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào x Người dùng sẽ phải tự đăng nhập vào nhiều khoảng thời gian trong ngày và thực hiện một loạt các thao tác UP tin để tin đăng được lên trang nhất
Không cần phải đăng nhập vào Mạng Việc Làm để UP tin, hệ thống vẫn đảm bảo tin đăng của bạn luôn được xuất hiện đầu tiên vào các khung giờ đã đặt trước x Người dùng phải thường xuyên truy cập vào Mạng Việc Làm để xem vị trí hiện tại của tin đăng và thực hiện UP tin thủ công
Tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho người dùng x Mất nhiều thời gian để mang lại hiệu quả cao
Mang lại hiệu quả cao nhất x Không mang lại được hiệu quả cao nhất

Bảng giá

Up tin

150 Lượt up
300.000 đ
350 Lượt up
350.000 đ
1.000 Lượt up
500.000 đ
2.500 Lượt up
1.000.000 đ